JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Luật

>> Tham gia nhóm zalo ngành Luật tại đây: https://zalo.me/g/tnjvor146

2. Thú y

>> Tham gia nhóm zalo ngành Thú y tại đây: https://zalo.me/g/lmcjqg186

3. Bảo vệ thực vật

>> Tham gia nhóm zalo ngành Bảo vệ thực vật tại đây: https://zalo.me/g/zbmszp974

4. Thông tin  - Thư viện

>> Tham gia nhóm zalo ngành Thông tin - Thư viện tại đây: https://zalo.me/g/bvwyql489

5. Quản trị kinh doanh

>> Tham gia nhóm zalo ngành Quản trị kinh doanh tại đây: https://zalo.me/g/xljknk494

6. Tài chính - Ngân hàng

>> Tham gia nhóm zalo ngành Tài chính - Ngân hàng tại đây: https://zalo.me/g/pysqks358

7. Kế toán

>> Tham gia nhóm zalo ngành Kế toán tại đây: https://zalo.me/g/noeklq290

8. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

>> Tham gia nhóm zalo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại đây: https://zalo.me/g/iepmck166

9. Ngôn ngữ Anh (Nhóm 1)

>> Tham gia nhóm zalo ngành Ngôn ngữ Anh (nhóm 1) tại đây: https://zalo.me/g/ouqwpa551

10. Ngôn ngữ Anh (Nhóm 2)

>> Tham gia nhóm zalo ngành Ngôn ngữ Anh (nhóm 2) tại đây: https://zalo.me/g/qiapim199