JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 

 1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông (theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 3. Các lớp ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 4. Các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao (theo Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).  
 5. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non (theo Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 6. Bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa (theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch)
 7. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (theo Công văn số 3056/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 8. Bồi dưỡng phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới (theo Luật Hợp tác xã năm 2012)
 9. Chăn nuôi - Thú y
 10. Nghiệp vụ thư viện
 11. Quản trị văn phòng và văn thư lưu trữ
 12. Tập huấn giảng dạy tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 13. Các chuyên đề về Tâm lý giáo dục dành cho giáo viên
 14. Các chuyên đề về Kỹ năng sống dành cho học sinh, sinh viên
 15. Các chuyên đề phương pháp dạy học tiếng Anh bậc tiểu học:
  • Vui học tiếng Anh qua trò chơi, bài hát và vè (Fun with games, songs and chants)
  • Vận dụng sáng tạo với PowerPoint (Creative lessons with PowerPoint)
  • Dạy ngữ âm hiệu quả (Effective phonics for children)
  • Hoàn thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh (Mastering your English pronunciation)
  • Nguyên lý và phương pháp dạy học tiếng Anh bậc tiểu học (Principles and methods of teaching English to young learners)
  • Phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh bậc tiểu học (Developing young learners’ reading skills)
  • Phát triển kỹ năng viết tiếng Anh bậc tiểu học (Developing young learners’ writing skills)
  • Phát triển kỹ năng nghe và nói tiếng Anh bậc tiểu học (Developing young learners’ oral skills)
  • Kỹ năng quản lý lớp học (Classroom management  skills)
  • Phương pháp dạy từ vựng hiệu quả (Teaching vocabulary to young learners)
  • Vui học tiếng Anh qua chuyện kể (Story telling in teaching English to young learners)
  •    Kiểm tra và đánh giá tiếng Anh bậc tiểu học (Testing and assessment for young learners)

Và các lớp bồi dưỡng khác theo yêu cầu của địa phương và Đơn vị liên kết.

Các vấn đề liên quan đến hợp tác, liên kết tổ chức các khóa học trên, xin liên hệ:

Trung tâm Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3734 370 - 3831 634 - 3872 116

Email: ttlkdt@ctu.edu.vn                  Website: ctc.ctu.edu.vn

Ô. Phạm Phương Tâm, Giám đốc Trung tâm. Điện thoại: 0903 131 757

Email: pptam@ctu.edu.vn

Ô. Ngô Hồng Phương, Chánh Văn phòng Trung tâm. Điện thoại: 0989 019 434

Email: ngohongphuong@ctu.edu.vn