JA Teline V - шаблон joomla Форекс

     Trung tâm Đào tạo Từ xa được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHCT ngày 04 tháng 05 năm 2009 của Hiệu Trưởng Đại học Cần Thơ. Căn cứ nhu cầu công tác của Trường và đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa tại đề án số 26/ĐTTX ngày 16 tháng 7 năm 2012. Ngày 30 tháng 07 năm 2012, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2121/QĐ-ĐHCT đổi tên Trung tâm Đào tạo Từ xa thành Trung tâm Liên kết Đào tạo.

Vai trò, vị trí, chức năng của Trung tâm:

     Trung tâm Liên kết Đào tạo  là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp tổ chức và quản lý các hoạt động về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng, Đại học theo hình thức Giáo dục Từ xa và Vừa làm vừa học theo đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tích lũy và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo qui định hiện hành. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng.

Nhiệm vụ của Trung tâm:

     Đào tạo lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ Cao đẳng, Đại học để phục vụ trong các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

     Nâng cao kiến thức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đạt trình độ Đại học, có khả năng thực hiện, chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, là những cử nhân, kỹ sư thực hành giỏi.

     Đào tạo các khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ theo nhu cầu xã hội.

     Đầu mối tập trung chức năng và quyền hạn để nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các hệ ngoài Trường, liên kết đào tạo.

     Cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc Đại học cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức Vừa làm vừa học và Đào tạo Từ xa.