JA Teline V - шаблон joomla Форекс

STT ẢNH HỌ VÀ TÊN EMAIL/ ĐIỆN THOẠI NHIỆM VỤ
1
 
 

Phạm Phương Tâm

Giám đốc

pptam@ctu.edu.vn

02923 872 222

 - Phụ trách chung.

- Công tác Đoàn thể.

2
 

Trịnh Trung Hưng

Phó Giám đốc

trunghung@ctu.edu.vn

02923 650 888

- Phụ trách công tác đào tạo hệ VLVH.
3
 

Phạm Thị Ngọc Sương

Phó Giám đốc

ptnsuong@ctu.edu.vn

02923 650 555

- Phụ trách công tác đào tạo hệ Từ xa.
4

Ngô Hồng Phương

Chuyên viên

Chánh văn phòng

ngohongphuong@ctu.edu.vn

02923 734 370

- Kế hoạch công tác đơn vị.

- Tổng hợp, thông báo tuyển sinh các hệ VLVH, Từ xa.

- Tổng hợp thống kê, báo cáo.

- Tư vấn tuyển sinh.

- Phụ trách công tác Công đoàn.

 

5

Nguyễn Thị Xuân Trang

Chuyên viên

Tổ trưởng Tổ VLVH

ntxtrang@ctu.edu.vn

02923 831 634

- Các công tác liên quan đến đào tạo hệ VLVH.

- Tiếp nhận và chuyển giao công văn, hồ sơ, đơn từ từ ĐVLK và ngược lại.

- Phụ trách đề, bài, lưu trữ điểm thi.

- Phát hành hồ sơ các hệ.

 

6

Nguyễn Quốc Đạt

Chuyên viên

Tổ trưởng Tổ Từ xa

nqdat@ctu.edu.vn

02923 872 116

- Các công tác liên quan đến đào tạo hệ Từ xa.

- Quản lý chương trình, kế hoạch, thời khóa biểu hệ đào tạo từ xa.

- Quản lý điểm thi hệ Từ xa.

- Bảo lưu, miễn học phần hệ Từ xa.

- Phụ trách công tác trang thiết bị đơn vị.

- Quản lý website đơn vị.

 

7
 

 

Trần Thị Ngọc Hằng

Chuyên viên

Tổ trưởng Tổ Tài chính

ttnhang@ctu.edu.vn

02923 872 116

- Cập nhật, kiểm tra sĩ số sinh viên các hệ.

- Phụ trách hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán các hệ.

- Các công tác tài chính đơn vị.

 

8

Ngô Kim Hoa

Chuyên viên

Thủ quỹ

kimhoa@ctu.edu.vn

02923 872 116

- Công văn đi - đến.

- Thủ quỹ đơn vị.

- Công tác văn phòng phẩm.

- Công tác sao y bản điểm, văn bằng, chứng chỉ.

 

9

Nguyễn Tấn Phát

Chuyên viên

nguyentanphat@ctu.edu.vn

02923 831 634

- Giấy báo trúng tuyển, nhập học các hệ.

- Quản lý các tài khoản email.

- Quyết định chuyển trường, lớp, thu nhận, xóa tên sinh viên các hệ.

- Phụ trách Đoàn Thanh niên.

 

10

Võ Minh Trí

Chuyên viên

vominhtri@ctu.edu.vn

02923 831 634

- Quản lý chương trình đào tạo các ngành hệ VLVH.

- Công tác lập kế hoạch, thời khóa biểu tại trường và các ĐVLK.

- Quản lý điểm thi hệ VLVH.

- Xét tốt nghiệp hệ VLVH.

- Công tác học và thi lại hệ VLVH.

- Bảo lưu, miễn học phần hệ VLVH.

 

11

Trần Thị Kiều Thi

Chuyên viên

ttkthi@ctu.edu.vn

02923 734 370

- Quản lý hồ sơ sinh viên.

- Quản lý học liệu.

- Phát hành hồ sơ tuyển sinh các hệ tại trường.

- Thu nhận lệ phí, học phí các hệ.

- Thu nhận đăng ký in bảng điểm.

- Kiểm tra hồ sơ các hệ.

 

12
Nguyễn Minh Tân

Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

02923 872 116

- Phụ trách và giám sát công tác nhập và quản lí điểm thi hệ Từ xa.

- Công tác thống kê định kỳ, báo cáo hệ Từ xa theo đề nghị.

- Công tác học và thi lại hệ Từ xa.

- Tổ chức xét tốt nghiệp hệ Từ xa.

- Nhắn tin SMS cho sinh viên và cán bộ giảng dạy.

 

13

Lâm Hùng Minh

Chuyên viên

lhminh@ctu.edu.vn

02923 734 370

- Phụ trác công tác trang thiết bị đơn vị.

- In bảng tên, thẻ sinh viên các hệ.

- Phụ trách công tác xin giấy phép xuất bản và các ấn phẩm của đơn vị.

- Quản lí, hỗ trợ và giám sát công tác ghi đĩa hình.

- Nhập, thống kê và kiểm tra tài sản đơn vị.

 

14

Nguyễn Văn Chiến

Chuyên viên

nvchien@ctu.edu.vn

02923 734 370

- Theo dõi kế hoạch và thời khóa biểu các lớp tại trường.

- Công tác tuyển sinh hệ VLVH: hồ sơ, giấy báo, danh sách, phần mềm, hồ sơ nhập học, tạo mã số sinh viên.

- Phụ trách quản lí website đơn vị.

 

15
Hoàng Ngọc Phượng

Hoàng Ngọc Phượng

Chuyên viên

- Theo dõi học phí

- Phụ trách văn thư đơn vị

- Cấp phát văn bằng