JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Tầm nhìn (Vision)

Trường Đại học Cần Thơ sẽ trở thành một trong những trường hàng đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2022.

Can Tho University targets to be one of the leading higher education institutions in Vietnam and recognized as one of the top universities in Asia-Pacific in training and research in 2022.

Sứ mệnh (Mission)

Sứ mệnh của Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Can Tho University operates its resources to be the leading national institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources, fostering the talents and the advancement of science and technology to cater for the regional and national socio-economic development. Can Tho University is the crucial driving force for the development of the Mekong Delta region.

Giá trị cốt lõi (Core Values)

Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo.

Consensus - Devotion - Quality – Innovation.

Chính sách đảm bảo chất lượng (Quality Policy Statement)

Nhận thức tầm quan trọng của nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng đào tạo trong bối cảnh phát triển mới của quốc gia và quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ cam kết đảm bảo chất lượng thông qua thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học khi ra trường đạt hiệu quả cao trong công việc, có năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay đổi.

Trường cam kết xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo và luôn đổi mới. Hoạt động quản lý của Trường sẽ được quy trình hóa, tin học hóa, áp dụng các phương thức quản trị cập nhật và được giám sát, đánh giá thường xuyên.

Recognizing the significant needs for qualified human resources in the society as well as strong competition in training for high quality human resources upon the local and global innovation contexts, Can Tho University is committed to ensuring its quality through continual innovation and integration in education, creativity and dynamics in research and technology transfer; incoporating theory with practice to prepare graduates with sufficient knowledge and skills to be able to perform their work effeciently, to formulate their leadership and to adapt themselves to changes.

Can Tho University is committed to the full establishment and implementation of an efficient, creative, innovative, professional, and responsible governance system. All activities of the University will be systematically and effectively governed through computerized procedures, applying innovative approaches and undergoing regular monitoring and assessment.