JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Để giúp sinh viên tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm thích hợp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp, Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ có tổ chức ngày Hội chợ việc làm năm 2017.

Trung tâm Liên kết Đào tạo xin thông báo để sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp biết thông tin và tham dự để tìm kiếm cơ hội việc làm.

- Thời gian: ngày 11/11/2017 (sáng bắt đầu lúc 7h30).

- Địa điểm: Sân khấu Khoa Kinh tế.