JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Xem Quyết định tốt nghiệp Số 993/QĐ-ĐHCT đợt tháng 03/2024 ký ngày 27/03/2024 (sv nộp đơn xét tốt nghiệp từ cuối tháng 01 đến cuối tháng 03/2024

>>> Xem danh sách SV tốt nghiệp theo Quyết định Số 993/QĐ-ĐHCT đợt tháng 03/2024 ký ngày 27/03/2024

           Nhận Quyết định tốt nghiệp: nhận tại đơn vị liên kết (SV tại trường ĐHCT nhận tại TT Liên kết Đào tạo);

          Nhận Văn bằng: SV đến TT Liên kết Đào tạo - Trường ĐHCT (Cô Phượng) để nhận (mang theo quyết định tốt nghiệp và CCCD hoặc giấy tờ có thể xác nhận thông tin cá nhân do cơ quan có thẳm quyền cấp để nhận văn bằng (nếu nhận thay phải mang theo bảng chính CCCD của người đi nhận, bảng photo cccd của người đi nhận, CCCD bảng photo có chứng thực của người được cấp văn bằng, giấy ủy quyền được cơ quan có chức năng cấp).