JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 8/2022 số 3751/QĐ-ĐHCT ký ngày 14/9/2022 (sv nộp đơn xét tốt  nghiệp từ tháng 6,7,8- và sv kết thúc khóa học đúng tiến độ vào học kì 2/2021-2022) ->> quyết định tốt nghiệp: nhận tại đơn vị liên kết (SV tại trường ĐHCT nhận tại TT Liên kết Đào tạo), Văn bằng: SV đến TT Liên kết Đào tạo - Trường ĐHCT để nhận (mang theo CMND/CCCD và quyết định tốt nghiệp)

>>> Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 9/2022 số 4803/QĐ-ĐHCT ký ngày 21/10/2022 (sv nộp đơn xét tốt nghiệp từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2022 và sinh viên các lớp lớp AG1832N1(bs), CM1832N1, CT1832N1, KG1832N1, DG1832N1) ->> quyết định tốt nghiệp: nhận tại đơn vị liên kết (SV tại trường ĐHCT nhận tại TT Liên kết Đào tạo), Văn bằng: đang làm thủ tục in văn bằng.

Thông báo về việc đăng kí dự lễ phát bằng tốt nghiệp vào 26/11/2022: (đối tượng: tất cả sinh viên có quyết định tốt nghiệp vào năm học 2021-2022)

>>>xem thông báo