JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 4/2022 số 1062/QĐ-ĐHCT ký ngày 14/4/2022 (sv nộp đơn xét tốt  nghiệp từ tháng 2-3- đầu tháng 4/2022 và sv kết thúc khóa học đúng tiến độ vào học kì 1/2021-2022) ->> quyết định tốt nghiệp: nhận tại đơn vị liên kết (SV tại trường ĐHCT nhận tại TT Liên kết Đào tạo), Văn bằng: SV đến TT Liên kết Đào tạo - Trường ĐHCT để nhận (mang theo CMND/CCCD và quyết định tốt nghiệp)

>>> Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 5/2022 số 2054/QĐ-ĐHCT ký ngày 17/6/2022 (sv nộp đơn xét tốt nghiệp từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6/2022 và sinh viên lớp AG1720N1) ->> quyết định tốt nghiệp: nhận tại đơn vị liên kết (SV tại trường ĐHCT nhận tại TT Liên kết Đào tạo), Văn bằng: nhận tại trung tâm liên kết đào tạo - Trường ĐHCT.