JA Teline V - шаблон joomla Форекс

- Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020 (các lớp: DC1522M1, DC17V1H2, DC18V1H1):

      >>> Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp theo quyết định 1919/QĐ-ĐHCT kí ngày  31/7/2020

      >>> Danh sách sinh viên không đủ điều kiện

      >> Giấy chứng nhận tốt nghiệp đã gửi về các đơn vị, văn bằng sẽ liên hệ khoa lên nhận trong tuần này

- Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2020 (bao gồm các lớp đúng tiến độ kết thúc vào học kì 2/2019-2020, và sinh viên trễ hạn nộp đơn xét tốt nghiệp):

      >>> Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp theo quyết định 2748/QĐ-ĐHCT kí ngày  23/9/2020

      >>> Danh sách sinh viên không đủ điều kiện

      >> Lưu ý : Giấy chứng nhận và quyết định tốt nghiệp sẽ gửi về đơn vị liên kết (hoặc khoa quản lí ngành đối với lớp tại ĐHCT).

                       Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, phái) lần nữa nếu có cần điều chỉnh phải liên hệ thầy Nguyễn Tân Phát (email: nguyentanphat@ctu.edu.vn) trước 15/10/2020..