JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Danh sách chính thức theo quyết định 448/QĐ-ĐHCT ngày 28/2/2020

>>> Danh sách đủ điều kiện File EXcel

>>> Danh sách đủ điều kiện (File PDF)

>>> Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp (SV lưu ý cột HPTC là cột học phần tự chọn nếu thấy xuất hiện số là còn nợ thêm nhóm tự chọn này )

- Lưu ý: Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, giới tính và kết quả xét)

            Sinh viên chưa đóng đủ học phì sẽ bị xóa tên sv, kể cả đủ điều kiện tốt nghiệp. 

            Sinh viên tại Đại học Cần Thơ (mã lớp bắt đầu bằng DC) nếu còn nợ học phí phải đóng trong sáng thứ 4 ngày 25/3/2020, và nộp biên lai tại trung tâm liên kết đào tạo (Thầy Trí). --> Xem danh sách tổng hợp tình đóng học phí các lớp tại Đại học Cần Thơ