JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>>> Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp 

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, ngày sinh, phái, kết quả tốt nghiệp, nếu có sai sót vui lòng liên hệ ông Trí email: vominhtri@ctu.edu.vn , đến hết ngày 14/3/2019. (số điện thoại: 02923 831 634)

- Đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng muốn cải thiện kết quả xếp loại tốt nghiệp, vui lòng làm đơn xin tạm hoãn xét tốt nghiệp cho ông Võ Minh Trí trước ngày 14/3/2019.

Đây là danh sách sinh viên bao gồm các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, sau khi chốt danh sách chính thức sẽ xóa tên các sinh viên này (kể cả sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp) và không phục hồi lại được. 

>> danh sách tình hình đóng học phí sinh viên các lớp học tại trường ĐH Cần Thơ

>> Danh sách sinh viên không đủ điều kiện theo đơn vị liên kết hoặc Khoa đối với cáp lớp tại ĐH Cần Thơ:

- >> Đại học Bạc Liêu

->> CĐCĐ Đồng Tháp

->> CĐ Kinh tế KT Cần Thơ

->> Đại học kĩ thuật công nghệ Cần Thơ

->> Đại Học An Giang

->> Khoa Kinh tế - ĐHCT

->> Khoa Luật - ĐHCT

->> Khoa Ngoại ngữ - ĐHCT

->> Khoa Môi trường - ĐHCT

->> Khoa Công nghệ thông tin & TT

->> Đại học Tiền Giang

->> TT GDTX Cà Mau

->> TT GDTX Kiên Giang

->> CĐCĐ Kiên Giang

->> Trung cấp KT - KT Cà Mau

->> ĐH KT - CN Long An

->> CĐ Nghề Đồng Tháp

->> CĐ Cơ điện Nông nghệp Ô Môn (chi nhánh TT Giới thiệu việc làm ĐỒng Tháp)

->> CĐCĐ Sóc Trăng

->> CĐCĐ Vĩnh Long

->> TC Luật Vị Thanh