JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp

>>> Danh sách không đủ điều kiện

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, ngày sinh, phái, kết quả tốt nghiệp, nếu có sai sót vui lòng liên hệ ông Trí email: vominhtri@ctu.edu.vn  , số điện thoại: 0834646752. đến hết ngày 31/10/2018.

Đây là sinh viên bao gồm các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, sau khi chốt danh sách chính thức sẽ xóa tên các sinh viên này (kể cả sinh viên tốt nghiệp) và không phục hồi lại được.