JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) Trường Đại học Cần Thơ hình thức vừa làm vừa học có thể đăng ký học và thi lại các học phần cùng SV các lớp Chính quy tại Trường trong học kỳ hè năm học 2023-2024, Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các Thủ trưởng các đơn vị liên kết (ĐVLK), các đơn vị đào tạo và SV các quy định đăng ký học lại như sau:

            - SV còn nợ các học phần, với số lượng ít hơn 15 sinh viên được phép làm thủ tục đăng ký về học chung cùng với các lớp Chính quy tại Trường nếu học phần đó có mở lớp(Trường hợp đủ số lượng từ 15 trở lên có thể làm đơn tổ chức lớp riêng tại đơn vị liên kết để đưuọc xem xét). SV có nhu cầu, cần truy cập địa chỉ sau để cập nhật nhu cầu đăng kí:

              >>>>> Link đăng kí

            - Số tín chỉ đăng ký tối đa không được vượt quá 8 tín chỉ/SV;

            - Khi đăng ký dự học cùng các lớp Chính quy, SV các ĐVLK phải tập trung về Trường, tham dự đầy đủ số tiết, thực hiện đúng các quy định về học và kiểm tra như sinh viên Chính quy tại Trường. Thời gian học từ 20/5/2024 đến 23/6/2024.

            - Không giải quyết đăng ký đối với các học phần trùng thời khóa biểu hoặc các học phần có thời gian học đang thực hiện theo thời khóa biểu của lớp đang theo học;

            Trình tự thực hiện: Sinh viên cập nhật nhu cầu đăng kí học lại theo link đã công bố, sau khi nhận được phản hồi về kết quả đăng kí (qua email do sv cung cấp)và thời khóa biểu của học phần, SV đến đóng học phí tại Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian đăng ký:  đến hết ngày 15/5/2024;

Mức học phí: 500.000 đồng /1 tín chỉ.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ để phối hợp giải quyết theo số điện thoại: 02923.831.634 gặp Ông Võ Minh Trí, email: vominhtri@ctu.edu.vn.

Trân trọng kính chào./.