JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Thông báo Trường triển khai giảng dạy online từ ngày 04/2 cho đến khi có thông báo mới. sinh viên đăng kí học lại chủ động liên hệ giảng viên để tham gia đầy đủ theo thời gian của lớp (kể cả chính quy và vlvh).

>>> Xem chi tiết nội dung kế hoạch

>>> Kế hoạc thực hiện luận văn, chuyên đề khoa Kinh tế (chưa cập nhật)

-- Lưu ý : SInh viên thực hiện lại luận văn và chuyên đề tất cả các ngành đóng học phí tại Trung tâm Liên kết Đào tạo

 

Links:

  >> Thời khóa biểu các học phần hệ Vừa làm vừa học 

  >> Thời khóa biểu các học phần hệ Chính qui