JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Xem chi tiết nội dung kế hoạch

>>> Kế hoạc thực hiện luận văn, chuyên đề khoa Kinh tế

-- Lưu ý : SInh viên thực hiện lại luận văn và chuyên đề tất cả các ngành đóng học phí tại Trung tâm Liên kết Đào tạo

Links:

  >> Thời khóa biểu các học phần hệ Vừa làm vừa học

  >> Thời khóa biểu các học phần hệ Chính qui

 *** Thông báo điều chỉnh một số nội dung, quy định đối với các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh

  >> Xem chi tiết thông báo tại đây