JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo kế hoạch đăng kí thực hiện Luận văn và chuyên đề các ngành Khoa Kinh tế và Luận văn tốt nghiệp ngành Luật:

- Khoa Kinh tế

>>> Kế hoạch thực hiện luận văn

>>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đê

- Khoa Luật

- Sinh viên tự liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo thông tin có trong danh sách giảng viên hướng dẫn (xem file Danh sách sinh viên và file DS GVHD) để đăng ký; sinh viên đăng ký với giảng viên hướng dẫn phải có phiếu đăng ký để giảng viên ký đồng ý nhận hướng dẫn (xem file Mẫu phiếu đăng ký giảng viên hướng dẫn trên website khao Luật - ĐHCT); sinh viên nộp lại phiếu này cho giảng viên hướng dẫn trong khoảng thời gian từ ngày giảng viên đồng ý nhận đến hết ngày 21/02/2020;

- Sinh viên liên hệ với giảng viên để đăng ký làm luận văn đến hết ngày 09/02/2020. Sau thời gian này, trong trường hợp sinh viên liên hệ không có giảng viên hướng dẫn (vì giảng viên nhận đủ sinh viên,..), sinh viên gửi email cho giáo vụ (kimson@ctu.edu.vn) kèm theo các thông tin cá nhân cần thiết để giáo vụ tổng hợp trả lời giải quyết theo thông tin mà sinh viên cung cấp.

- Sv đăng ký làm lại Luận văn sẽ đóng tiền ở ĐHCT, làm Phiếu đăng ký học lại (đã xác nhận của ĐVLK) theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ gặp thầy Trí, TT. Liên kết đào tạo ĐHCT để trình ký trước khi đóng tiền.

Thời hạn giải quyết: đến hết ngày 17/02/2020;

- Sinh viên không đủ điều kiện làm luận văn của học kỳ 1, 2019-2020 cũng phải làm Phiếu đăng ký học lại theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ nhưng không phải nộp học phí cho học phần luận văn;

- Sinh viên nào không làm luận văn thì có thể đăng ký làm luận văn vào HK kế tiếp, theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ (phải đóng học phí);

- Thời gian (dự kiến) sinh viên bảo vệ luận văn: tháng 6/2020 (cụ thể sẽ thông báo sau);

>>> Link danh sách giảng viên và chuyên lĩnh vực hướng dẫn