JA Teline V - шаблон joomla Форекс

- Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

1. Kế toán - liên thông (Mã lớp: DC1820K1) ---> Xem lịch học tại đây ---(Bắt đầu học vào thứ 2 ngày 06/8/2018)-->Phòng học: P.101/Khoa Dự bị Dân tộc

2. Quản trị kinh doanh - bằng 2( Mã lớp: DC1822Q1)---> Xem lịch học tại đây ---(Bắt đầu học vào thứ 2 ngày 06/8/2018)---> Phòng học : P.102/Khoa Dự bị Dân tộc

- Khoa Luật (Cán bộ quản lý: Thầy Kim Sơn - Văn phòng khoa, sđt: 02923 832 569)

1. Luật - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC1832Q1) --->Xem lịch học tại đây ---(Bắt đầu học vào ngày thứ 2 06/8/2018) --> Phòng học: P.101/Nhà học A3 (Cổng A vào rẽ phải là tới)

- Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông (Văn phòng Khoa, sđt: 02923 83 22 11)

1. Công nghệ thông tin - liên thông (Mã lớp: DC18V7K1) --->Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào lúc 7h00 ngày 11/8/2018 tại phòng LT3 Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông)

 

Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30