JA Teline V - шаблон joomla Форекс

- Khoa Luật (Cán bộ quản lý: Thầy Kim Sơn - Văn phòng khoa, sđt: 02923 832 569)

1. Luật - học buổi tối (Mã lớp: DC1732N2) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 08/01/2018 tại phòng 109 nhà học A3)

- Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

1. Kế toán - Văn bằng 1 (Mã lớp: DC1720N1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 29/01/2018 tại phòng 106 Khoa Kinh tế )

2. Kế toán - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC1720H1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 5 ngày 18/01/2018 tại phòng  202 / CLC - Chất lượng cao - môn Kế toán ngân hàng, các môn khác học phòng 105 Khoa Kinh tế)

3. Quản trị kinh doanh - Văn bằng 1 (Mã lớp: DC1722N1) ---> Xem lịch học tại đây (Học tại phòng 107 Khoa Kinh tế)

- Khoa Ngoại ngữ (Cán bộ quản lý: Thầy Huỳnh Minh Hiền, sđt: 0903 015 111)

1. Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC17V1H2) ---> Xem lịch học tại đây   (Bắt đầu học vào ngày 15/01/2018 tại phòng 113 nhà học A3)


Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30