JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Lớp Quản trị kinh doanh (thí sinh tốt nghiệp Đại học)- Mã lớp DC2222Q2

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày học: 31/10/2022 (buổi tối bắt đầu lúc 18h30). 

>> Phòng học: 303/DB (Khoa Dự bị Dân tộc - Khu 2, Trường ĐH Cần Thơ) - Từ cổng C đi thẳng đến cuối đường rẽ trái khoảng 200m

2. Lớp Kế toán (Thí sinh tốt nghiệp THPT) - Mã lớp DC2220N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày sinh hoạt lớp: lúc 18h30 ngày 09/11/2022 tại phòng 102/KT (Trường Kinh tế - Trước đây là Khoa Kinh tế) 

>> Ngày bắt đầu học: 14/11/2022 (buổi tối bắt đầu lúc 18h30)

>> Phòng học: 304/DB (Khoa Dự bị Dân tộc - Khu 2, Trường ĐH Cần Thơ) - Từ cổng C đi thẳng đến cuối đường rẽ trái khoảng 200m

3. Lớp Kế toán (Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng) - Mã lớp DC2220K1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 12/11/2022 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30)

>> Phòng học: 101/A3 (Nhà học A3) - Từ cổng A qua trụ ATM rẽ phải đến nhà học A3

4. Lớp Kế toán (Thí sinh tốt nghiệp Đại học) - Mã lớp DC2220Q1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày sinh hoạt lớp: lúc 18h30 ngày 09/11/2022 tại phòng 102/KT (Trường Kinh tế - Trước đây là Khoa Kinh tế)

>> Ngày bắt đầu học: 14/11/2022 (buổi tối bắt đầu lúc 18h30)

>> Phòng học: 202/DB (Khoa Dự bị Dân tộc - Khu 2, Trường ĐH Cần Thơ) - Từ cổng C đi thẳng đến cuối đường rẽ trái khoảng 200m

5. Lớp Kỹ thuật phần mềm (Thí sinh tốt nghiệp THPT) - Mã lớp DC2296N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 05/11/2022 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30)

>> Phòng học: 303/D2 (Nhà học D2 - Nhà Điều hành, Khu2, Trường ĐHCT)

6. Lớp Công nghệ thông tin (Thí sinh tốt nghiệp THPT) - Mã lớp DC22V7N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 05/11/2022 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30)

>> Phòng học: 304/D2 (Nhà học D2 - Nhà Điều hành, Khu2, Trường ĐHCT)

7. Lớp Công nghệ thông tin (Thí sinh tốt nghiệp Đại học) - Mã lớp DC22V7Q1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 05/11/2022 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30)

>> Phòng học: 302/D2 (Nhà học D2 - Nhà Điều hành, Khu2, Trường ĐHCT)

8. Lớp Kỹ thuật cấp thoát nước (Thí sinh tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH) - Mã lớp DC22D4N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 12/11/2022 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30)

>> Phòng học: 102/A3 (Nhà học A3) - Từ cổng A qua trụ ATM rẽ phải đến nhà học A3