JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Lớp Luật (bằng 2)- Mã lớp DC2232Q1

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 27/6/2022 (buổi tối bắt đầu lúc 18h30)

>> Phòng học: 206/D2 (Nhà Điều hành - Trường ĐH Cần Thơ)

2. Lớp Quản trị kinh doanh (bằng 2) - Mã lớp DC2122Q1

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 27/6/2022 (buổi tối bắt đầu lúc 18h30)

>> Phòng học: 101 Khoa Dự bị Dân tộc (Từ cổng C đi thẳng đến cuối đường rẽ trái)

3. Lớp Ngôn ngữ Anh (bằng 2) Mã lớp DC22V1Q1

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 27/6/2022 (buổi tối bắt đầu lúc 18h30)

>> Phòng học:102 nhà học A3 (Từ cổng A vào qua trụ ATM rẽ phải tới nhà học A3)

4. Lớp Kỹ thuật xây dựng (liên thông) - Mã lớp DC22T7K1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 25/6/2022 (sáng 7h00 bắt đầu học, buổi chiều 13h00)

>> Phòng học: 103 nhà học A3 (Từ cổng A vào qua trụ ATM rẽ phải tới nhà học A3)

5. Lớp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Mã lớp DC22T1Q1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 25/6/2022 (sáng 7h00 bắt đầu học, buổi chiều 13h00)

>> Phòng học: 104 nhà học A3 (Từ cổng A vào qua trụ ATM rẽ phải tới nhà học A3)

6. Lớp Kỹ thuật điện - Mã lớp DC22T5P1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 02/7/2022 (sáng 7h00 bắt đầu học, buổi chiều 13h00)

>> Phòng học: 106 nhà học A3 (Từ cổng A vào qua trụ ATM rẽ phải tới nhà học A3)