JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Lớp Luật - Mã lớp DC2132N1

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 23/11/2021 (lúc 18h30)

>> Phòng học: học online

2. Lớp Kế toán - Mã lớp DC2120N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 18/11/2021 (lúc 18h30)

>> Phòng học: học online

3. Lớp Quản trị kinh doanh - Mã lớp DC2122N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 18/11/2021 (lúc 18h30)

>> Phòng học: học online

4. Lớp Ngôn ngữ AnhMã lớp DC21V1N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 15/11/2021 (lúc 18h30)

>> Phòng học: học online

5. Lớp Công nghệ thông tin - Mã lớp DC21V7N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 20/11/2021 (sáng 7h00 bắt đầu học, buổi chiều 13h00)

>> Phòng học: học online

6. Lớp Kỹ thuật phần mềm - Mã lớp DC2196N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 20/11/2021 (sáng 7h00 bắt đầu học, buổi chiều 13h00)

>> Phòng học: học online

7. Lớp Kỹ thuật điện - Mã lớp DC21T5N1 và DC21T5P1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 20/11/2021 (sáng 7h00 bắt đầu học, buổi chiều 13h00)

>> Phòng học: học online

8. Lớp Kỹ thuật xây dựng - Mã lớp DC21T7N1

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 29/11/2021 (lúc 18h30)

>> Phòng học: học online