JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Lớp Kỹ thuật xây dựng - dành cho người tốt nghiệp THPT (Mã lớp DC21T7N1)

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 14/6/2021

>> Phòng học: 108/A3 (Từ cổng A đi vào qua các trụ ATM rồi rẽ phải đến nhà học A3)

 2. Lớp Kế toán - dành cho người tốt nghiệp Đại học (Mã lớp DC2120Q1)

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu: 12/7/2021

>> Phòng học: 101/DB (Khoa Dự bị Dân tộc. Từ cổng C đi đến cuối đường rẽ trái)

3. Lớp Ngôn ngữ Anh - dành cho người tốt nghiệp Đại học (Lưu ý: sinh viên xem danh sách theo từng nhóm bên dưới để học đúng nhóm)

 * Nhóm 1 - DC21V1Q2 (Danh sách đang cập nhật)

>> Lịch học: đang cập nhật

>> Ngày bắt đầu: đang cập nhật

>> Phòng học: đang cập nhật

* Nhóm 2 - DC21V1Q3 (Danh sách đang cập nhật)

>> Lịch học: đang cập nhật

>> Ngày bắt đầu: đang cập nhật

>> Phòng học: đang cập nhật