JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Lớp Kỹ thuật xây dựng - dành cho người tốt nghiệp THPT (Mã lớp DC21T7N1)

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 14/6/2021

>> Phòng học: 108/A3 (Từ cổng A đi vào qua các trụ ATM rồi rẽ phải đến nhà học A3)

 2. Lớp Kế toán - dành cho người tốt nghiệp Đại học (Mã lớp DC2120Q1)

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu: 12/7/2021

>> Phòng học: 101/DB (Khoa Dự bị Dân tộc. Từ cổng C đi đến cuối đường rẽ trái)

3. Lớp Ngôn ngữ Anh - dành cho người tốt nghiệp Đại học 

(Lưu ý: sinh viên xem danh sách theo từng nhóm bên dưới để học đúng nhóm)

 * Nhóm 1 - DC21V1Q2 (Xem danh sách tại đây)

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu: 05/7/2021 (học online đến khi có thông báo mới)

>> Phòng học: 106/A3 (tập trung khi hết dịch)

* Nhóm 2 - DC21V1Q3 (Xem danh sách tại đây)

>> Lịch học: Xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu: 05/7/2021 (học online đến khi có thông báo mới)

>> Phòng học: 111/A3 (tập trung khi hết dịch)