JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Do số lượng đăng ký nhiều nên Trường chia lớp DC20V1Q1 thành 02 lớp (DC20V1Q1 và DC21V1Q1) để thuận tiện trong quá trình giảng dạy. Lịch học và danh sách sinh viên mỗi lớp như sau:

1. Lớp DC20V1Q1 

>> Xem danh sách lớp DC20V1Q1 tại đây

>> Xem thời khóa biểu lớp DC20V1Q1 tại đây. Lớp bắt đầu học chính thức vào lúc 18h30 ngày 08/3/2021 tại phòng 102 nhà học A3 (Từ cổng A qua các trụ ATM rẽ phải đến nhà học A3)

2. Lớp DC21V1Q1

>> Xem danh sách lớp DC21V1Q1 tại đây

>> Xem  thời khóa biểu lớp DC21V1Q1 tại đây . Lớp bắt đầu học vào lúc 18h30 ngày 08/3/2021 tại phòng 104 nhà học A3 (Từ cổng A qua các trụ ATM rẽ phải đến nhà học A3)

Lưu ý: sinh viên xem danh sách và học theo thời khóa biểu của lớp mình