JA Teline V - шаблон joomla Форекс

1. Lớp Luật - dành cho người tốt nghiệp THPT (Mã lớp DC2032N1)

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu học: 23/11/2020

>> Phòng học: 105/A3 (Từ cổng A đi vào qua các trụ ATM rồi rẽ phải đến nhà học A3)

 2. Lớp Quản trị kinh doanh - dành cho người tốt nghiệp THPT (Mã lớp DC2022N1)

>> Lịch học: xem chi tiết tại đây

>> Ngày bắt đầu: ngày 27/11/2020 (thứ 6) sinh hoạt lớp tại phòng 102 Khoa Kinh tế

>> Phòng sinh hoạt lớp: 102 Khoa Kinh tế

3. Lớp Kế toán liên thông - dành cho người tốt nghiệp Cao đẳng (Mã lớp DC2020K1)

>> Lịch học: đang cập nhật

>> Ngày bắt đầu: ngày 27/11/2020 (thứ 6) sinh hoạt lớp tại phòng 102 Khoa Kinh tế

>> Phòng sinh hoạt lớp: 102 Khoa Kinh tế

4. Lớp Quản trị kinh doanh liên thông - dành cho người tốt nghiệp Cao đẳng (Mã lớp DC2022K1)

>> Lịch học: đang cập nhật

>> Ngày bắt đầu: ngày 27/11/2020 (thứ 6) sinh hoạt lớp tại phòng 102 Khoa Kinh tế

>> Phòng sinh hoạt lớp: 102 Khoa Kinh tế