JA Teline V - шаблон joomla Форекс

- Khoa Luật (Cán bộ quản lý: Thầy Kim Sơn - Văn phòng khoa, sđt: 02923 832 569)

1. Luật - 4 năm (Mã lớp: DC1932N1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 21/10/2019, phòng học 301 nhà học D2 - Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ)

2. Luật (văn bằng 2) - học buổi tối (Mã lớp: DC1932H1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 21/10/2019phòng học 201 nhà học D2  Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ)

- Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

1. Quản trị kinh doanh - 4 năm (Mã lớp: DC1922N1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 28/10/2019phòng học  HỘI TRƯỜNG KHOA KINH TẾ - Khu 2, Trường Đại học Cần Thơ)

- Khoa Ngoại ngữ (Cán bộ quản lý: Thầy Huỳnh Minh Hiền, sđt: 0903 015 111)

1. Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC19V1Q3) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 4 ngày 23/10/2019 tại phòng 111 nhà học A3)

- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1. Công nghệ thông tin - Liên thông (Mã lớp: DC19V7K1) ---> (bắt đầu học vào  7h00 sáng Thứ 7  ngày  09/11 /2019 tại phòng Lý thuyết 1 (LT1) Khoa Công nghệ  Thông tin và Truyền thông, môn học: Toán rời rạc). Lịch học chi tiết sẽ được cập nhật sau

- Khoa Công nghệ

1. Kỹ thuật xây dựng - Liên thông (Mã lớp: DC19T7K1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 21/10/2019 tại phòng 110 nhà học A3)


Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30