JA Teline V - шаблон joomla Форекс

  * Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

   1. Kế toán - 4 năm (Mã lớp: DC1920N1) ---->Xem lịch học tại đây ----> (Bắt đầu học vào ngày 05/8/2019  tại phòng 301 Khoa Dự bị Dân tộc )

   2. Kế toán - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC1920H1) ---->Xem lịch học tại đây ----> (Bắt đầu học vào ngày 05/8/2019  tại phòng 304 Khoa Dự bị Dân tộc)

   3. Quản trị kinh doanh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC1922H1) ---->Xem lịch học tại đây ----> (Bắt đầu học vào ngày 05/8/2019  tại phòng 303 Khoa Dự bị Dân tộc)

* Khoa Ngoại ngữ (Cán bộ quản lý: Thầy Huỳnh Minh Hiền, sđt: 0903 015 111)

   1. Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC19V1H1) --->Xem lịch học tại đây ----> Có cập nhật lịch học (Bắt đầu học vào ngày 12/8/2019  tại phòng 106 Nhà học A3)

  Lưu ý:

 - Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30

 
 

LIÊN KẾT - TIỆN ÍCH