JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 * Khoa Công nghệ: 

   1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC19T1Q1 - Học vào thứ 7 và Chủ nhật) ---> Xem lịch học tại đây----> (Bắt đầu học vào ngày 11/5/2019 tại phòng 205 nhà học D2) 

 * Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

   1. Kế toán - liên thông (Mã lớp: DC1920K1) ---->Xem lịch học tại đây ----> (Bắt đầu học vào ngày 13/5/2019 tại phòng 301 Khoa Dự bị Dân tộc - Từ cổng C chạy đến cuối đường rẽ tay trái)

* Khoa Ngoại ngữ (Cán bộ quản lý: Thầy Huỳnh Minh Hiền, sđt: 0903 015 111)

   1. Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC19V1Q1 - Học vào thứ 7 và Chủ nhật) ---> Xem lịch học tại đây  (Bắt đầu học vào ngày 04/5/2019 tại phòng 202 nhà học D2)

   2. Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC19V1Q2 - Học vào các buổi tối) ---> Xem lịch học tại đây (Bắt đầu  học vào ngày 06/5/2019 tại phòng 205 nhà học D2)

Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30