JA Teline V - шаблон joomla Форекс

- Khoa Luật (Cán bộ quản lý: Thầy Kim Sơn - Văn phòng khoa, sđt: 02923 832 569)

1. Luật - học buổi tối (Mã lớp: DC1832N1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 06/01/2019 tại phòng  203 nhà học D2)

2. Luật (văn bằng 2) - học buổi tối (Mã lớp: DC1832Q2) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 14/01/2019 tại phòng  204 nhà học D2)

- Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

1. Quản trị kinh doanh - Văn bằng 1 (Mã lớp: DC1822N1) ---> Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 14/01/2019 tại phòng  303 Khoa Dự Bị Dân Tộc)

2. Kế toán - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC1820Q1) ---->Xem lịch học tại đây (bắt đầu học vào Thứ 2 ngày 14/01/2019 tại Hội trường Khoa Dự Bị Dân Tộc)

- Khoa Ngoại ngữ (Cán bộ quản lý: Thầy Huỳnh Minh Hiền, sđt: 0903 015 111)

1. Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2 (Mã lớp: DC18V1Q3) ---> Xem lịch học tại đây   (Bắt đầu học vào ngày 14/01/2019 tại phòng 206 nhà học D2)

- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1. Kỹ thuật phần mềm (Mã lớp: DC1896N1) ---> Xem lịch học tại đây   (Bắt đầu học vào ngày 12/01/2019 tại phòng LT2  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông)


Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30