JA Teline V - шаблон joomla Форекс

* Khoa Kinh tế: (Cán bộ quản lý: Thầy Tân- Văn phòng khoa, sđt: 0907 242 878 - 02923 838 831)

1. Quản trị kinh doanh - liên thông (Mã lớp: DC1822K1) ---> Xem lịch học tại đây (Bắt đầu học vào thứ 2 ngày 08/10/2018)----> Phòng học: Chuyển sang phòng 107 Khoa Kinh tế (Cổng A đi vào đến vòng xoay rẽ trái qua Khoa Khoa học Chính trị rồi đến Khoa Kinh tế)

2. Quản trị kinh doanh - Đại học 4 năm ( Mã lớp: DC1822N1) ---> Xem lịch học tại đây (Bắt đầu học vào thứ 2 ngày 08/10/2018)-----> Phòng học: 105 Khoa Kinh tế (Cổng A đi vào đến vòng xoay rẽ trái qua Khoa Khoa học Chính trị rồi đến Khoa Kinh tế)

* Khoa Luật (Cán bộ quản lý: Thầy Kim Sơn - Văn phòng khoa, sđt: 02923 832 569)

1. Luật - Đại học 4 năm (Mã lớp: DC1832N1) --->Xem lịch học tại đây ---(Bắt đầu học vào thứ 2 ngày 08/10/2018) --> Phòng học: 202 nhà học D2 (trong nhà Điều hành - Trường Đại học Cần Thơ)

* Khoa Ngoại ngữ  (Cán bộ quản lý: Thầy Huỳnh Minh Hiền, sđt: 0903 015 111)

1. Ngôn ngữ Anh - Bằng đại học thứ 2 (Mã lớp: DC18V1Q1)

Nhóm 1 - Xem chi tiết lịch học tại đây ---> Học tại phòng 201 nhà học D2 (trong nhà Điều hành - Trường Đại học Cần Thơ)

-----> Danh sách lớp nhóm 1

Nhóm 2 - Xem chi tiết lịch học tại đây ---> Học tại phòng 303 nhà học D2 (trong nhà Điều hành - Trường Đại học Cần Thơ)

-----> Danh sách lớp nhóm 2 

 

Lưu ý:

- Buổi sáng bắt đầu học vào lúc 7h00

- Buổi chiều bắt đầu học vào lúc 13h30

- Buổi tối bắt đầu học vào lúc 18h30