JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 Cập nhật ngày 14/1/2019

Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo lịch học học kì 2/2018-2019 các lớp hệ VLVH tổ chức tại Trường ĐHCT và các đơn vị liên kết:

>>> Khoa Công nghệ

>>> Khoa Công nghệ thông tin 

>>> Khoa Sư phạm

>>> Khoa Luật (có cập nhật)

>>> Khoa Kinh tế ( đã cập nhật lại vào ngày 14/1)

>>> Khoa Môi trường&TNTN

>>> Khoa Nông nghiệp& SHƯD (bổ sung sung thời khóa biểu)

Lưu ý: thời khóa biểu có thể sẽ được điều chỉnh và bổ sung, sinh viên theo dõi thường xuyên hoặc liên hệ đơn vị liên kết nơi có lịch học để biết chính xác lịch học.