JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 - Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính

 - Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký học lại các học phần. Sau khi học xong học phần làm đơn xin xét tốt nghiệp gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo để được xét tốt nghiệp.

 

 >> Danh sách dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp

 >> Danh sách dự kiến không đủ điều kiện tốt nghiệp