JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 - Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính

 - Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký học lại các học phần. Sau khi học xong học phần làm đơn xin xét tốt nghiệp gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo để được xét tốt nghiệp.

 - Các thông tin phản hồi vui lòng gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo cho Thầy Tân qua email: nmtan@ctu.edu.vn hoặc Điện thoại: 02923 872 116 hết ngày 28/3/2018. Các phản hồi sau ngày 28/3 sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau.

 >> Danh sách dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp

 >> Danh sách dự kiến không đủ điều kiện tốt nghiệp