JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>>Link đăng ký online<<<

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ Tốt Nghiệp

(Cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo Từ xa)

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2023-2024 và Quy định của Trường Đại học Cần Thơ về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo từ xa, Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên các khóa đã có quyết định tốt nghiệp trong năm 2023-2024 như sau:

  • Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 08 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 25/5/2024, tại Hội trường Rùa, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ

  • Sinh viên đăng ký dự lễ trực tiếp tại đường dẫn được công bố trên trang https://ctc.ctu.edu.vn. Thời gian đăng ký đến hết ngày 19/5/2024. Sau thời gian trên sinh viên liên hệ trực tiếp Trung tâm Liên kết Đào tạo để đăng ký.

  • Từ 15h00 đến 17h00 ngày 24/5 và từ 07h00 đến 08h00 ngày 25/5/2024 sinh viên đã đăng ký dự lễ đến tiền sảnh Hội trường Rùa để đóng tiền chụp ảnh, tiền sử dụng lễ phục và nhận lễ phục.

Lưu ý:

  • Từ 17h00 ngày 24/5/2024 sinh viên có thể xem vị trí ghế ngồi đã được Ban tổ chức bố trí tại tiền sảnh Hội trường Rùa hoặc website: ctc.ctu.edu.vn.

  • 07h30 ngày 25/5/2024: Tất cả sinh viên tốt nghiệp có mặt và ổn định chỗ ngồi trong Hội trường Rùa để nghe sinh hoạt những nội dung liên quan đến nghi thức trao bằng tốt nghiệp trên lễ đài.

  • Sinh viên không đăng ký dự lễ sẽ không được gọi tên lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp.

Do tính chất quan trọng của buổi lễ, đề nghị tất cả sinh viên tốt nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Liên kết Đào tạo.

Email: nmtan@ctu.edu.vn; ĐT: 02923.872.116

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TTLKĐT

(Đã ký)

Phạm Phương Tâm

 

 

>>>Link đăng ký online<<<