JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách sinh viên tốt nghiệp theo quyết định 1174/QĐ-ĐHCT ngày 09/4/2024

>>> Xem danh sách

Các trường hợp đã học xong nhưng kết quả xét không phải đợt 2403 thì gửi đơn xét về Trung tâm Liên kết Đào tạo hoặc email nmtan@ctu.edu.vn

Sinh viên chưa đủ điều kiện lưu ý: Khi có điểm các học phần chưa hoàn thành vui lòng gửi đơn xét tốt nghiệp về email phản hồi để xét tốt nghiệp.

Đối với sinh viên chưa hoàn thành học phí phải hoàn thành học phí mới nhận được hồ sơ tốt nghiệp (Quyết định tốt nghiệp, văn bằng, phụ lục văn bằng)

 

Lưu ý nhận văn bằng:

1. Sinh viên đến liên hệ trực tiếp Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ vào giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 06/5/2024)
2. Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

- Khi đến nhận sinh viên vui lòng mang theo Quyết định tốt nghiệp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu.

- Nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền theo mẫu (Mẫu Giấy ủy quyền) có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an, Quyết định tốt nghiệp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền bản gốc để đối chiếu (hoặc sao y chứng thực).