JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Sinh viên có thể liên hệ Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ để nhận

Khi đi mang theo Quyết định tốt nghiệp, CMND/CCCD

Trường hợp nhận thay phải có thêm Giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban hoặc Công an

Sinh viên đã học và thi lại các học phần còn nợ trong các đợt xét tốt nghiệp trước nếu không thấy tên mình trong danh sách xét vui lòng làm đơn theo mẫu đơn xin xét tốt nghiệp và gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ để được xét tốt nghiệp.

 

>> Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp

>> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp