JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Sinh viên đã học và thi lại các học phần còn nợ trong các đợt xét tốt nghiệp trước nếu không thấy tên mình trong danh sách xét vui lòng làm đơn theo mẫu đơn xin xét tốt nghiệp và gửi về Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ để được xét tốt nghiệp.

 

Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp liên hệ đơn vị liên kết hoặc khoa quản lý ngành để nhận quyết định tốt nghiệp và chứng nhận tốt nghiệp.

>> Danh sách sinh viên tốt nghiệp Theo quyết định 3035/QĐ-ĐHCT ngày 05/10/2020

>> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp