JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách sinh viên tốt nghiệp theo quyết định 213/QĐ-ĐHCT ngày 03/2/2020

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp liên hệ đơn vị Liên kết (nơi quản lý sinh viên) để nhận quyết định tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp.

 

>> Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp

>> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp