JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Khoa Kinh tế

1. Ngành Kế toán - Khóa 2018 (lớp EF1820X1, ET1820X1)

2. Ngành Tài chính ngân hàng 2018 (lớp EF1821X2, ET1821X2)

3. Ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 2018 (lớp EF1822X1, ET1822X1)

4. Ngành Kế toán - Khóa 2019 (lớp EF1920X1, ET1920X1)

5. Ngành Kế toán - Khóa 2019 - Đợt 2 (lớp EF1920X2, ET1920X2)

6. Ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 2019 (lớp EF1922X1, ET1922X1)

7. Ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 2019 - Đợt 2 (lớp EF1922X2, ET1922X2)

8. Ngành Kế toán - Khóa 2020 (lớp EF2020X1, ET2020X1)

9. Ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 2020 (lớp EF2022X1, ET2022X1)

Khoa Luật

1. Ngành Luật - Khóa 2018 (lớp EF1832X1, ET1832X1)

2. Ngành Luật - Khóa 2020 (lớp EF2032X1, ET2032X1)

3. Ngành Luật - Khóa 2019 Đợt 1 (lớp EF1932X1, ET1932X1)

4. Ngành Luật - Khóa 2019 Đợt 2 (lớp EF1932X2, ET1932X2)

Khoa Ngoại ngữ

1. Ngành Ngôn ngữ Anh - Khóa 2020 (lớp EF20V1X1, ET20V1X1)

2. Ngành Ngôn ngữ Anh - Khóa 2019 - Đợt 2 (lớp EF19V1X2, ET19V1X2)

3. Ngành Ngôn ngữ Anh - Khóa 2019 - Đợt 1 (lớp EF19V1X1, ET19V1X1)

4. Ngành Ngôn ngữ Anh - Khóa 2018 (lớp ET18V1X1, ET18V1X2)

Khoa Công nghệ thông tin

1. Ngành Công nghệ thông tin (lớp EF20V7X1, ET20V7X1)

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

1. Ngành Thông tin - Thư viện - Khóa 2020 (lớp XH2080X1)

2. Ngành Thông tin - Thư viện - Khóa 2018 (XH1880X1)