JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Thời gian tổ chức thi: từ ngày 14/6/2020 đến ngày 28/6/2020.

>> Xem chi tiết lịch thi tại đây

>> Xem danh sách phòng thi tại Trường ĐHCT và các đơn vị liên kết tại đây

>> Xem kế hoạch giảng dạy HK1/2019-2020 (đợt 2)

Ghi chú:

  • Danh sách sinh viên đăng ký dự thi tại các Trạm ĐTTX (địa điểm thi); Danh sách dự thi; Phòng thi tại các Trạm ĐTTX sẽ được cập nhật sau.
  • Sinh viên lưu ý lịch thi này chỉ tổ chức thi các học phần trong kế hoạch giảng dạy HK1/2019-2020 (đợt 2, bắt đầu từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020, do dịch Covid-19 nên chưa tổ chức thi). SV xem kỹ kế hoạch giảng dạy của lớp mình đang theo học ở link phía trên để biết mình thi các học phần nào, riêng một số học phần đặc biệt được lưu ý bên dưới:
  1. XH291- Kỹ năng ngôn ngữ 4B (Đọc-Viết):Học bù đợt học tháng 8/2019
  2. XH292 – Ngữ pháp căn bản 1: Lớp Ngôn ngữ Anh 2019 (đợt 2- ET19V1X2 & EF19V1X2) và Nhóm SV lớp Ngôn ngữ Anh 2019 (đợt 1 Bổ sung  – ET19V1X1 & EF19V1X1 ) thi ghép với nhau.
  3. KT393- Phân tích hoạt động kinh doanh: Các lớp có trong kế hoạch đợt tháng 11/2019 nhưng chưa học và học cùng với các lớp đợt tháng 3/2020, nên tổ chức thi chung trong đợt này.
  4. KL378- Luật hành chính 3, KL114 – Soạn thảo VBPL: chỉ có lớp Luật 2018 (ET1832X1 & EF1832X1) thi, lớp Luật 2019 – đợt 1 (ET1932X1 & EF1932X1) đang học đợt 3/2020 chưa thi.
  5. KL131- Pháp luật thương mại 1: chỉ có lớp Luật 2019 – đợt 1 (ET1932X1& EF1932X1) thi, lớp Luật 2019 - đợt 2 (ET1932X2& EF1932X2) đang học đợt 3/2020 chưa thi.