JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Nhằm tạo điều kiện cho SV khóa cũ còn nợ học phần chưa thể tốt nghiệp có điều kiện trả nợ học phần. Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo đến các sinh viên có nhu cầu mở lớp học trả nợ các học phần như sau:

  1. Điều kiện mở lớp: 
    - Số lượng đăng ký từ 15 sinh viên trở lên. Các môn số lượng đăng ký ít, SV có thể liên hệ với nhau để làm đơn xin mở lớp cho nhóm ít hơn 15 (đóng học phí cho 15 SV).
  2. Địa điểm học:Tại Trường Đại học Cần Thơ.
  3. Thời gian học: Dự kiến từ đầu tháng 11/2018 (môn đủ số lượng trước mở học trước)
  4. Sinh viên đăng ký tại đây

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Sđt: 0292 3872 116
1. Thầy Đạt: 0907 000757, Email: nqdat@ctu.edu.vn

2. Cô Thi, 0938881480