JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>> Lịch thi chi tiết

>> Danh sách thi và Địa điểm thi

Sinh viên Xem các thông tin về lịch thi và địa điểm thi. Trường hợp nếu đã đóng học phí nhưng không thấy tên trên danh sách vui lòng liên hệ gấp đến Trung tâm Liên kết Đào tạo qua Email: nqdat@ctu.edu.vn (Mr. Đạt) hoặc nmtan@ctu.edu.vn (Mr. Tân) hoặc điện thoại: 02923872116.

>> Kết quả xét miễn học phần KL101 Lý luận Nhà nước và Pháp luật 1

>> Kết quả xét miễn học phần KT101 Kinh tế vi mô 1

>> Kết quả xét miễn học phần KL369 Luật kinh tế

>> Kết quả xét miễn học phần XH292 và XH295 lớp Ngôn ngữ Anh