JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Hệ Từ xa:

>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

>> Kế hoạch thực hiện Tiểu luận

Hệ Vừa làm vừa học:

>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

>> Kế hoạch thực hiện Luận văn

Những thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ:

- Thầy Huỳnh Phú Tân (Văn phòng khoa Kinh tế): 0292 3 838 831 - Email: hptan@ctu.edu.vn

- Hệ Từ xa: Thầy Nguyễn Minh Tân (Trung tâm Liên kết Đào tạo): 0292 3 872 116 - Email: nmtan@ctu.edu.vn

 - Hệ VLVH: Thầy Võ Minh Trí(Trung tâm Liên kết Đào tạo): 0292 3 831 634 - Email: vominhtri@ctu.edu.vn