JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Sinh viên xem kế hoạch và thực hiện tiêu luận tốt nghiệp theo các mốc thời gian của kế hoạch

Các lớp cử đại diện tập hợp danh sách (lưu ý phải đăng ký đầy đủ số điện thoại, email)

Sinh viên truy cập trang môn học trên https://elde.ctu.edu.vn để đăng ký đến 12/02/2023

Sinh viên đăng ký thực hiện lại nếu chưa đăng ký trên hệ thống quản lý thì gửi email về: nmtan@ctu.edu.vn để đăn ký

>>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

>>> Kế hoạch thực hiện Tiểu luận