JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Để giải quyết cho các Sv nợ Tiểu luận TN, Lãnh đạo Khoa đã cho phép mở riêng cho nhóm này thực hiện với thời gian như sau:

         Sinh viên bắt đầu đăng ký: 25/4/2019 đến 06/5/2019 (sau thời gian này, SV làm tiểu luận sẽ đăng ký với lớp thực hiện trong tháng 6, 7/2019). Thời hạn nộp: 19/7/2019.

         Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Thầy Sơn- Khoa Luật, E-Mail: kimson@ctu.edu.vn; ĐT: 0909 566560