Thông báo hạn chót đóng học phí đối với các lớp hệ VLVH khóa 2013 trở về trước

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Đại học Cần Thơ thông báo:

Hạn chót đóng học phí đối với các lớp hệ Vừa làm vừa học từ khóa 2013 trở về trước, đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ  là ngày 05-11-2014.

Sinh viên đóng học phí tại Phòng Tài vụ - Trường Đại học Cần Thơ.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Liên kết Đào tạo qua số điện thoại: 07103.831.634 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Thăm dò ý kiến

Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT

Các kết quả

Thiết kế: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng