Kế hoạch mở các lớp học phần học hệ VLVH kì hè năm học 2014-2015 thuộc Khoa Luật tại các đơn vị liên kết

>>>Xem danh sách lịch học các học phần 

Lưu ý: Sinh viên tham gia đăng kí học và thi lại học phần cần:

-          Tải mẫu đơn xin học lại trên web Trung tâm liên kết đào tạo

-          Liên hệ đơn vị liên kết (nơi đang theo học) xin xác nhận vào đơn học lại, 

- Đến đơn vị liên kết nơi tổ chức lớp học phần làm thủ tục đóng học phí trước khi lịch học bắt đầu.

Thăm dò ý kiến

Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT

Các kết quả

Thiết kế: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng