Thông báo về việc đăng kí học lại học phần học kì 1 năm học 2015-2016

Trung tâm Liên kết Đào tạo thông báo công văn về vấn đề đăng kí học lại học phần học kì 1 năm học 2015-2016:

  - Công văn về việc cho phép đăng kí học chung với các lớp hệ Vừa làm vừa học:

        >>> Chi tiết công văn

       >>> Lịch học các lớp hệ VLVH học kì 1/2015-2016.

  - Công văn về việc cho phép đăng kí học chung với hệ Chính qui tại Trường ĐHCT (các học phần không mở ở hệ VLVH)

       >>> Chi tiết công văn

 

Thăm dò ý kiến

Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT

Các kết quả

Thiết kế: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng