Thông báo về việc chuyển ngành, bảo lưu, chuyển Đơn vị liên kết cho các ngành không đủ số lượng để tổ chức lớp học kỳ tuyển sinh hệ VLVH đợt 2 năm 2014

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014.

Xét tình hình và số lượng thí sinh trúng tuyển tại các đơn vị liên kết.

Nay, Trường Đại học Cần Thơ cho phép các thí sinh trúng tuyển ở các ngành sau đây được bảo lưu kết quả hoặc chuyển sang học ngành khác hoặc chuyển đơn vị liên kết do không đủ số lượng để tổ chức lớp học.

>> Xem chi tiết các ngành trong thông báo

CÁC MẪU ĐƠN

  1.Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh

  2. Đơn xin chuyển ngành

  3. Đơn xin chuyển đơn vị liên kết

  4. Đơn xin chuyển buổi học

Thăm dò ý kiến

Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT

Các kết quả

Thiết kế: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng