JA Teline V - шаблон joomla Форекс

>>> Danh sách sinh viên tốt nghiệp

>>> Danh sách sv chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách sinh viên bao gồm các sv nộp đơn trong tháng 04 và lớp đúng tiến độ DC17X7K1. 

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, ngày sinh, phái, kết quả tốt nghiệp, nếu có sai sót vui lòng liên hệ ông Trí email: vominhtri@ctu.edu.vn , đến hết ngày 01/6/2019. (số điện thoại: 02923 831 634)

- SV các lớp DC17X7K1, đúng tiến độ trên nếu đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng muốn cải thiện kết quả xếp lạo tốt nghiệp thì làm đơn tạm hoãn xét gửi về ĐHCT (email file mềm cho ông Trí trước thời hạn trên 01/6/2019)

- Sinh viên các lớp còn nợ học phí sẽ hủy bỏ kết quả và đề nghị xóa tên sau khi rà soát danh sách học phí.