JA Teline V - шаблон joomla Форекс

 LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN XÓA LIỆT

Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

- Ngành: Luật - Hệ Đào tạo từ xa

 

- Đơn vị: Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ

- Cán bộ quản lý: Nguyễn Quốc Đạt        (Điện thoại: 0907000757)

TT

Mã HP

Tên học phần

Nhóm

TC

Tên CBGD

Ngày thi

Thời gian

Phòng

Ghi chú

1

ML006

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LKXL

2

Phạm Văn Búa

08/12/2018

7g30

(ôn tập)

206/D2

Ôn tập xong thi trong ngày,

 

2

KL124

Luật tài chính nhà nước

LKXL

3

Ngụy Ngọc Anh

09/12/2018

7g30

108/A3

 

3

KL113

Lịch sử nhà nước và pháp luật

LKXL

2

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

09/12/2018

10g00

108/A3

Elearning, có video ôn tập,

 

4

KL101

Lý luận nhà nước & pháp luật 1

LKXL

2

Nguyễn Hữu Lạc

09/12/2018

13g30

108/A3

Elearning, có video ôn tập

5

KL102

Lý luận nhà nước & pháp luật 2

LKXL

2

Nguyễn Hữu Lạc

09/12/2018

15g00

108/A3

Elearning, có video ôn tập

6

KL302

Luật Hiến pháp 2

LKXL

2

Nguyễn Nam Phương

09/12/2018

9g00

108/A3

Elearning, có video ôn tập

 

Ghi chú:

- Địa điểm thi: Nhà học A3, Khu II, Đại học Cần Thơ (Bên phải Cổng A)