JA Teline V - шаблон joomla Форекс

STT Lớp Học phần Ngày Phòng Ghi chú
Khoa Kinh tế
1 Lớp xóa liệt
Tài chính quốc tế

S,C: 29/9/2018

S,c: 30/9/2018

402/D1  
Khoa Luật
1 Lớp xóa liệt
Lý luận nhà nước và pháp luật 1 C: 30/9/2018 (13h30) 101/A3 Thi
Lý luận nhà nước và pháp luật 2 C: 30/9/2018 (15h00) 101/A3 Thi

Lưu ý: Sinh viên học lại phải làm Phiếu đăng ký học và thi lại (có xác nhận của đơn vị liên kết) và liên hệ làm thủ tục đăng ký tại Trung tâm Liên kết Đào tạo trước ngày thi. Sinh viên không thực hiện như trên sẽ không có tên trong danh sách thi và không được vào phòng thi.