JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Kết quả tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2016

I. Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ VLVH ngày 25/12/2016

>> Xem thông báo điểm trúng tuyển

>> Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi

* KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

1. Trường Đại học Cần Thơ

 >> Xem kết quả điểm thi

>> Xem kết quả trúng tuyển

2. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

 >> Xem kết quả điểm thi

>> Xem kết quả trúng tuyển

3. Trường Đại học Tiền Giang

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

4. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

6. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

7. Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

8. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

9. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

10. Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

 >> Xem kết quả điểm thi 

>> Xem kết quả trúng tuyển

II. Kết quả xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia vào hệ VLVH 

1. Trường Đại học Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

2. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

3. Trường Đại học Tiền Giang (Xem danh sách trúng tuyển)

4. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (Xem danh sách trúng tuyển)

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (Xem danh sách trúng tuyển)

6. Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (Xem danh sách trúng tuyển)

7. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (Xem danh sách trúng tuyển)

8. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang (Xem danh sách trúng tuyển)

III. Kết quả xét tuyển điểm thi liên thông hệ Chính quy vào hệ VLVH

1. Trường Đại học Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

2. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

IV. Kết quả xét tuyển Văn bằng 2

1. Trường Đại học Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

2. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

3. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang (Xem danh sách trúng tuyển)

4. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (Xem danh sách trúng tuyển)

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (Xem danh sách trúng tuyển)

6. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang (Xem danh sách trúng tuyển)

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?